Akademi tüzüğünde belirtildiği üzere, her yıl yönetim kurulu toplantıları yapmakta ve dernekle ilgili kararlar almaktadır. Aidat, üyelik, bütçe, yönetim ve denetim mekanizmaları ve dernek projeleri ve sorunları bu toplantılarda görüşülmektedir. Her geçen yıl artan bir ilgi ile devam eden toplantılar bu yıl da yapılacaktır.