Akademi kuruluş amaçlarını ana hatlarıyla şöyle özetlemektedir:

> Türkiye ve Dünya’da çeviri ve şiir sanatının standartlarını ve kalitesini yükseltmek

> Dağınık şiir ve çeviri ortamını, edebiyat çevresi, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yaparak birleştirmek

> Akademik çevrelerle, toplum ve edebiyat ortamı arasında bağ kurarak Türk ve Dünya Edebiyatında itici güç olmak

> Diyalog yoluyla, çeviride, yazım alanında, konuşma dilinde çeşitli etkinlikler ve yayımlama vasıtasıyla, düşünce özgürlüğünü, fikir alışverişini desteklemek ve geliştirmek

> Edebiyatın, çeviri ve dilbilimin kritik, güncel ve süregelen konularını, üniversitelerin ve bağlı kurumların ilgili bölümleriyle birlikte, aynı zamanda Avrupa ve Dünyadaki eşdeğer kurumlarla, akademilerle ve üniversitelerle işbirliği içinde tartışmak

> Edebiyat, şiir ve çeviri sanatındaki tartışmalarla yabancılaşmış kültüler arasındaki boşluğu kapatmak

> Yerel projeler, fırsatlar ve işbirliği yaratmak

> Uluslararası projeler, fırsatlar ve işbirliği yaratmak

> Şair, çevirmen, akademisyen ve yazarların çalışmalarını ödüller vererek desteklemek.